Smådyr i ferskvann

Hallatjernet. Foto: Ellen Blackstad, Lillehammer vdrg. skole
Hallatjernet. Foto: Ellen Blackstad, Lillehammer vdrg. skole

Mål:

  • Delta i feltarbeid; lete etter smådyr i og ved et tjern
  • Bruke bestemmelsesnøkkel, og gjøre seg kjent med noen arter

Hva er mer spennende enn å jakte på små dyr i vannkanten? Bare en er litt tålmodig, finner en masse artige skapninger - ved vannet, i vannet og nede i bunnen. 

Hva lever de av, tro? Hvilket stadium er de på; er det egg, larver, nymfer eller voksne individer vi ser? Svømmer, krabber, åler, hopper eller flyr de? 

Vi tar med oss litt utstyr til å lete med, og går opp til Kinntjernet. Der ser vi hva vi finner, dokumenterer ved å ta bilder, og prøver å bestemme; hvem er det vi har her..?

Bildene over viser noen av artene vi kan møte på. Her er det muligheter til å undre seg og stille spørsmål, og glede seg over en spennende verden! Kanskje kan vi ta med oss prøver av vann og bunnsedimenter, og tjuvlåne et mikroskop på naturfagsalen for å se de aller minste småttingene?

Bildene vi tar, og opplysningene vi finner om artene, kan bli til en fin plakat eller en presentasjonsside her på nettsiden vår. 

Utstyr vi trenger: hov, forstørrelsesglass, bøtte/balje, bestemmelsesduk, hvit papp (til bakgrunn ved fotografering), støvler og klær etter vær!