Rødrev

Rødreven er et av de mest utbredte pattedyrene på jorda. 

Av: Øyvind Solemsjø

Rødrev kommer fra rovdyrfamilien og er en art i hundefamilien. Rødreven er et av de mest utbredte pattedyrene på jorda. Den forekommer over det meste av den nordlige halvkule. Lever vanligvis i skog og finnes over hele Norge.

Rødreven kan bli opptil 85 cm lang. En lang hale som kan bli opptil 50 cm lang. Reven kan bli 5-10 kg tung. Reven kan bli opptil 14 år gammel.

Rødreven er altetende og svært tilpasningsdyktig. Den jakter mest om natta. Har svært god luktesans, hørsel og nattesyn.

Paringstiden er fra februar til april. Hunnen går drektig i 53 dager og føder 3-9 unger i et hi av sand eller grus. Ungene er blinde og døve og mates av foreldrene. De forlater hiet og må klare seg selv da de er 4-5måneder gammle.

Bestanden har tatt seg opp de siste årene. Og når det er smågnagerår overlever flest hvalper.