Lauvtrær

Mål: 

  • Kjenne igjen en del av lauvtrærne våre
  • Bidra i feltarbeid med innsamling 
  • Bidra i arbeid med utstilling

Skal du bli glad i naturen, trenger du å vite noe om den. Jo mer du kan og forstår, jo mer interessant blir det å være ute! Vi har om lag 15 ulike lauvtreslag i Norge, men ikke alle finnes på Brøttum...  

Hvor mange av disse trærne kjenner du igjen ute i terrenget, tror du? Vi skal ut og kikke på dem; det er gjerne bladene som forteller oss hva slags art vi har med å gjøre, men også frukt/nøtter, bark og rakler kan være til hjelp. I tillegg kan vi legge merke til jordsmonn og solforhold (voksested). 

Vi tar med oss blader og annet fra trærne vi finner, og lager en utstilling på skolen!