Svartelistede planter

Mål:

  • Kjenne igjen noen svartelistede planter i nærmiljøet. Vite hvor de stammer fra, og hvorfor de er uønsket i den norske floraen
  • Kjenne til årsaker til at nye arter etablerer seg i Norge, og konsekvensene av det


Spesielt langs veikantene våre er det lett å se at artsmangfoldet og de tradisjonelle plantene blitt utkonkurrert av nye arter de senere årene. Hva kan årsaken være? Vi skal ut og gjøre oss kjent med tre plantearter som er på "svartelista" - altså er uønsket - og en trussel for andre arter. Kanskje lager vi en liten dugnad også, og rensker et område for disse plantene.

Plantene du ser bilde av, stammer egentlig fra helt andre steder i verden. Du skal lage et skjema med bilde, navn og tre kolonner. Google de tre plantene, og finn ut: 

1) Hvor kommer de opprinnelig fra? 

2) Hvordan kom de til Norge? 

3) Hvorfor spres de så fort? 

https://kunnskapsfilm.no/prosjekter/svartelistet/hagelupiner/

Planter på fremmedartslista – Store norske leksikon (snl.no)  

Du kan også søke opp plantene her:

Fremmedartslista 2018 (artsdatabanken.no) 

Andre nyttige nettsider:

https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/fremmede-arter/

https://www.nrk.no/natur/ti-farlige-fremmede-arter-i-norge-1.6628804

https://www.miljolare.no/aktiviteter/fremmedarter/fremmede_arter_i_norge