Lage fuglekasser

Mål:

  • Bruke egnet verktøy og materialer til å lage fuglekasse med riktige mål
  • Henge opp kassa på egnet sted 
  • Kjenne til de vanligste fuglene som ruger i kasse i distriktet vårt

Vi skal hjelpe småfuglene! Det er gjerne kamp om de beste rugeplassene, så når du henger opp en ny fuglekasse, tar det ofte ikke lang tid før den blir "okkupert". Sjekk under, og se hvilke arter som hekker i fuglekasse:


Kassa du lager bør være passe stor. Noen fugler klarer seg med en trang kasse, mens andre vil ha mer plass. De kan også være ganske kresne på diameteren på hullet, så det er viktig å bruke rett bor til fuglearten du vil lage bolig til. Hullet skal også bores i rett høyde. 

Til slutt må kassa henges opp. Den skal ikke henge i solsteken, og bør henge såpass høyt at katter ikke hopper opp på den. Hvis kassa henges opp i et tre, må du passe på å gjøre det på en måte som ikke skader treet. 

Kassa må ha tak som kan løftes av. Den skal renskes hver vinter/vår.