Trygg på isen

Mål:

  • Vite hvor tykk isen bør være før den kan kalles sikker

  • Vite HVOR og NÅR isen kan være usikker

  • Vite hvilket sikkerhetsutstyr du ALLTID skal ha med deg på isen

  • Vise at du kan redde deg selv og andre på isen 

Å ferdes på isen innebærer risiko. Selv om isen virker sikker, er det ikke sikkert den er like tykk eller av like god kvalitet over alt.

 Hva skal du alltid ha med deg på isen?

  • ispigger
  • tau/kasteline
  • vanntett pose med tørre klær
  • isstav

På sløyden lager vi våre egne ispigger. Før vi drar ut på isen for å pilke, øver vi oss ute på å dra oss frem med piggene. Vi øver også med kasteline, slik at vi kan redde hverandre om det trengs.

Hvor er det størst risiko?

I noen områder bør en være mer oppmerksom enn andre. På kartet over ser du Næra. Typiske områder en bør unngå er: innløp, utløp, smale sund og smale områder mellom øyer eller holmer. I alle disse områdene er det gjerne grunnere. Der får vannet større hastighet. Da blir isen dårligere.

Hvor tykk må isen være?

Stålis er svært hard is. Den er mørk i fargen. Sørpeis bærer ikke like godt. Den er hvit eller lys i fargen.

Det tykkeste islaget skal være minst 10 cm stålis, eller sammenfrosset sørpeis/stålis som kan omregnes til minst 10 cm stålis. (Sørpeis har bare halv bæreevne. Den bør dermed være minst 20 cm. tykk

Er islagene godt sammenfrosset kan tykkelsene summeres.

Våris har ingen bæreevne og må ikke summeres med underliggende islag selv om lagene er sammenfrosset. 

Slik ferdes du trygt på isen!

Lys sørpeis over mørk stålis
Lys sørpeis over mørk stålis