Forske på mose og lav

Mål: 

  • Vite forskjellen på lav og mose
  • Kjenne igjen de tre hovedgruppene av lav, og de tre hovedgruppene av mose
  • Fotografere og beskrive voksestedene til forskjellige typer lav og mose

Mose og lav finner vi over alt rundt oss, men vi vet ofte ingen ting om dem! På grunn av mye fuktighet og passe temperatur, har Norge mange arter. 1100 forskjellige moser, og nesten 2000 typer lav.

Mose og lav kan tørke helt ut, uten å dø. De går bare i dvale! Under isbreer har man funnet lav som har ligget i dvale i over 500 år! Lav har også overlevd fjorten dager i verdensrommet, på utsiden av et romskip!

Mose og lav er ikke det samme: mose er en plante, mens lav er en sopp som lever sammen (symbiose) med en alge. Både mose og lav kan vokse på friske trær, døde trær og på bakken. De har ikke røtter, men kan ta opp fuktighet direkte fra lufta eller omgivelsene.  

Det finnes tre hovedgrupper av lav:

De heter skorpelav, bladlav og busklav, og har fått navnene sine etter utseendet. På bildet ser du øverst t.v. en kartlav, som er en skorpelav. Til høyre en skjegglav, som vokser på gamle trær. Under t.v. er det islandslav, som er en bladlav, og en kvitkrull, som er en vanlig busklav.

Også mosene kan samles i tre hovedgrupper:

Disse er bladmoser, levermoser og nålkapselmoser. Under ser du torvmose, som er en typisk bladmose, bjørnemose som også er en bladmose, og en nålkapselmose (som det finnes bare to slag av i Norge).

Oppdraget ditt er: Finn så mange ulike arter av lav og mose du kan. Ta nærbilder av dem

Beskriv så nøye du kan: Hvor fant du dem (skyggeside/solside, direkte på stein, på jordgrunn, på trær (hva slags tre?), på døde trær eller planker, osv). Beskriv også gjerne formen på dem!

(Prøv å bestemme hvilken av de tre hovedgruppene lav eller mose funnene dine tilhører?)