Å fyre brennere

Mål:

  • Lære å håndtere ulike brennere på en sikker måte
  • Vite hva slags brenner som fungerer godt under ulike forhold

Et bål er koselig, og gir muligheter for både matlaging og varme. Men mellom 15. april og 15. september er det forbudt å fyre opp bål i utmarka. Og ligger du i telt høyt oppe på fjellet har du ikke tilgang på ved. Da er det greit å kunne fyre opp en brenner.

Vi går ut og tester tre ulike brennere, lærer hvilke fordeler og ulemper de har, og hvilke forsiktighetsregler en bør ta hensyn til.

Rødspritbrenner: Med en spritbrenner bruker du nok 10-15 min. på å koke opp en liter vann. Flammen er usynlig, så du skal passe godt på at brenneren er ordentlig slukket før du flytter rundt på den. Men brenneren er billig og enkel; det er ikke noe som går i stykker, den bråker ikke, og den fungerer greit i litt vind på grunn av vindskjermen rundt. 

Gassbrenner: Dette er en dyrere brenner. Gassen er også dyrere, og i lave temperaturer blir effekten dårligere (hvis du ikke har kjøpt en egen "vintergass"). Men den forurenser ikke, og koker opp en liter vann på under fem minutter. Varmen er veldig lett å regulere. 

Multifuelbrenner: En multifuelbrenner leveres med ulike dyser, slik at du kan velge hvilket brennstoff du vil bruke; parafin, bensin eller propan-/butangass. Med bensin får du ordentlig effekt også når det er kaldt, men du skal være veldig forsiktig: bensin er eksplosivt. Brenneren må forvarmes. Avhengig av brennstoff, kan den sote en del. Den kan også bråke ganske heftig.