Ut i myra

Bilde fra ndla.no
Bilde fra ndla.no

Mål: 

 • Vite hvor vi kan finne myrer i området vårt
 • Lære hvordan myrer dannes
 • Lære om hvorfor myr er en viktig naturtype, og hvorfor de mange steder forsvinner

Myrer er gjerne en naturtype vi unngår; det er jo så bløtt og strevsomt å gå der! Men det er vel verdt en tur, og det er greit å lære litt om hvorfor myra er så viktig å ta vare på!

Myrene dannes på to måter: Enten er det tjern som gror igjen, (torvmose vokser uten røtter, men tar til seg næringsstoffer gjennom hele overflaten), eller så er det fast mark som forsumpes (når det over tid er mer nedbør enn fordamping, dannes det slike forsumpingsmyrer). 

Det er stor forskjell på hvor næringsrike myrene er. Noen får bare næring fra regnvann; plantene får ikke tilført næring fra grunnen, og da foregår torvproduksjonen veldig sakte. Andre myrer "legger på seg" fortere, og kan danne en kul på midten. Som en regel kan vi si at myr vokser med én millimeter i året. Hvis vi måler dybden, og finner ut at den er fem meter, er myra 5000 år gammel! 

Visste du at på myrene kan du finne et par arter av kjøttetende planter! De heter Tettegras og Soldogg. De er litt "sticky", og når insektene setter seg på dem, blir de hengende fast. Så trekker plantene ut næringsstoffene i dem. Uæh!

Film om myr, 7 min: https://ndla.no/subject:1:83ce68bc-19c9-4f2b-8dba-caf401428f21/topic:1:77b71539-1c9d-46fa-9832-a8f8df6724d2/topic:1:b6da60d3-2a56-4359-90de-0abbde6dfd96/resource:9a6eb4eb-e2c5-4722-83b4-9a4c59fde1a7

Film om suksesjon/gjengroing, 6 min: https://ndla.no/subject:1:83ce68bc-19c9-4f2b-8dba-caf401428f21/topic:1:77b71539-1c9d-46fa-9832-a8f8df6724d2/topic:1:b6da60d3-2a56-4359-90de-0abbde6dfd96/resource:701c2672-72f3-47cf-a6db-3947d59f35bd

Klikk deg inn på kartet over, og zoom inn der du ser at det er myrer. Kan du finne disse: Lona, Trekantmyra/Hølbekkmyra, Igletjernsmyra, Kroktjernet/Demmtjernet/Sandbakktjernet


Hvorfor er myr en viktig naturtype?

 • Virker som en "svamp" i terrenget, og forhindrer flomskader når det har vært mye nedbør
 • Lagrer vann, og forhindrer tørke
 • Lagrer Co2 og metan, og forhindrer disse drivhusgassene fra å lekke ut i atmosfæren
 • Er landingsplass for mange trekkfugler
 • Er hjemsted for mange planter, moser og fugler

Hvorfor er myr en truet naturtype?

 • Grøfting og drenering/oppdyrking
 • Nedbygging (veier, hyttefelt, etc.)
 • Skogplanting
 • Utvinning av torv

Nede i myra finnes det ikke oksygen. Dermed brytes ikke biologisk materiale ned. Dette er grunnen til at man har funnet mange hundre år gamle "moselik", som nesten ser ut som om de døde i går..!

Vi håper ikke vi finner slike på turen vår til Igletjernsmyra, men vi skal i hvert fall oppleve en spennende naturtype med spesiell vegetasjon, og vi skal prøve å finne ut hvor gammel den er.

På denne turen trenger du gode støvler, og - som alltid - klær etter vær. Vi tar med oss noen spader og en lang målestang.