Valgfag ved Brøttum Skole

FRILUFTSLIV

Som elev på friluftsliv-gruppa vil du lære hvordan du både kan ha nytte og glede av naturen rundt deg. Du vil lære mer om plante- og dyrearter i nærmiljøet, og om aktuelle interessemotsetninger når natur og samfunn møtes. Du vil lære hvordan du kan bruke ressursene i naturen til ulike årstider, om matlaging med enkle hjelpemidler, og om fornuftig bekledning. Gjennom mye praktisk arbeid vil du kunne lære hvordan du kan få fine turer til alle årstider.

LÆRING

OPPLEVELSER

MESTRING