Natursti med QR-koder

Mål:

  • Samle og dele kunnskap om natur og friluftsliv på en ny måte


Vi skal lage en helt ny variant av natursti, hvor de som finner "postene" trenger telefonen sin til å scanne QR-kodene dere har lagt ut. 

Din jobb er å lage en tekst om noe du synes er interessant, som du vil dele med andre. Målgruppen kan være yngre elever ved skolen. Kanskje du vil lære dem om dyr eller fugler vi finner i nærområdet vårt? Eller om hva som skjer når en hugger skogen? Hvordan en fyrer ulike typer bål? Hvordan en ferdes trygt på isen? Hvilke fiskearter du finner i Mjøsa, eller hvordan du går fram for å få dem på kroken?

Når du har skrevet teksten din og sendt den inn, vil den legges som en underside her. Den vil lenkes til en egen QR-kode. Når noen åpner kameraet på telefonen sin og scanner koden, vil de komme rett inn på det du har skrevet på denne nettsiden. Da er det bare å lese og lære, og svare på spørsmålene du har lagt ut!