Rådyr

Rådyr er en ganske vanlig art, som du kan finne nesten overalt. Rådyrbestanden i Norge ligger på rundt 150 000 dyr, som er ganske lite i forhold til Sverige som har 600 000- 800 000.

Av: Linnea Haaland

Rådyr er et brunt dyr, med hvit rumpe og ørene står litt utover/oppover som er veldig raskt og hopper høyt. Skulderhøyde på et voksent dyr er 70-75 cm høy, og på en kalv er det 60-65 cm høy. Rådyr på Latinsk er Capreolus Capreolus. Et voksent rådyr veier mellom 18-36 kilo.

Rådyr går normalt drektige i ca. 264–318 dager og føder gjerne kalven i perioden mai–juni. Et rådyr får 1-3 kalver. Når rådyr blir født har de masse hvite prikker på ryggen. Kalven veier gjerne 1–1,7 kg ved fødselen og er ganske hjelpeløs de første dagene.

Rådyrets habitat er i skog og på gressmark. I skogen sover de på mose og under trær. Og på gress mark da sover de på gresset.

Rådyr spiser urter, løv og bær, men også korn og hagevekster. På vinterstid er blåbærlyng, røsslyng og kvister fra løvskog viktig for rådyrene i Norge. Lyngen kommer de til ved å sparke vekk snøen med de spisse klovene.

Rådyr er en ganske vanlig art, som du kan finne nesten overalt. Rådyrbestanden i Norge ligger på rundt 150 000 dyr, som er ganske lite i forhold til Sverige som har 600 000- 800 000. Det bor flest rådyr på Østlandet.  

Spørsmål:

  1.  Hva er rådyr på latin?
  2. Hva er skulderhøyden på et voksent dyr?
  3. Hvor mange kalver får et rådyr?