Havørn

Havørnen er en imponerende rovfugl som er i Eurasia og Nord-Amerika. Den er kjent for sitt imponerende vingespenn, majestetiske utseende og imponerende jaktferdigheter.

Av: Pawel Mokrzycki

Utseende og adferd

Havørn er en stor rovfugl hvis vingespenn kan nå opptil 2,5 meter. Den har hvitt hode og hale, resten av kroppen er mørkebrun. Øynene er gule og nebbet, krokene og klørne er sterke og skarpe. Havørna er kjent for sitt imponerende syn og kan oppdage byttedyr på lang avstand.

Havørna er en imponerende flyger og kan sveve gjennom luften i timevis på jakt etter mat.

Habitat

Havørnen lever nær store sjøer, elver, kystområder og våtmarker. Den foretrekker områder med stor tilgang på fisk, som utgjør størstedelen av kostholdet. Havørnen er også kjent for å være territoriell og hevder ofte er stort område som sitt eget.

Bevaringsstatus

Tidligere var havørnen truet av utryddelse på grunn av jakt og miljøgifter som påvirket bestanden.