Fjellrev

Fjellreven (Vulpes lagopus) også kjent som polarrev og arktisk rev, er et rovpattedyr i hundefamilien. Den er utbredt i tundraområdene rundt hele Arktis, samt i høyfjellet i Fennoskandia.

Av: Theodor Ryen Mo

I Norge finnes fjellreven fra Hardangervidda i sør til Finnmarks kyststrøk i nord. Fjellreven er tilpasset et liv i et barskt og kaldt miljø med varierende næringstilgang.

Fjellrev er en liten rev med kort snute og korte ører. En voksen fjellrev veier vanligvis 3-4 kg. Kroppen er 50-65 cm lang og halen er 30-40 cm lang. Den er ensfarget hvit om vinteren med unntak av noen mørke hår på haletuppen, mens sommerpelsen er gråbrun på rygg/lår og gulhvit på buk/sider. Vinterpelsen er blant dyrerikets varmeste og fineste, noe som gjorde at arten nesten ble utrydda i Fennoskandia mellom 1880 og 1920.

Fjellreven er opportunist og spiser så vel åtsler og søppel, som smågnagere, hare og fugl. Smågnagere, spesielt lemen, utgjør en stor del av føden for fjellreven på fastlandet, men sammensetningen av føden varierer med hva som er tilgjengelig.

Vanligvis får fjellreven 6-8 valper på ett kull. Fjellreven har sin parringstid i mars-april. Valpene fødes etter 55 dager, altså i mai-juni. Fjellreven blir normalt 3-5 år gamle. De er ganske sjeldne. 


Spørsmål:

  1. Hvor mye veier en Fjellrev?  
  2. Hvorfor ble fjellreven nesten utryddet?  
  3. Når er parringstiden for fjellreven?