Gaupe

Gaupen er kraftig oppbygd, med lange ben, og store pelskledde poter. De har fem klør foran, og fire bak. Klørne kan trekkes inn. Gaupen har også svarte dusker på ørene, og kraftig kinnskjegg. Den har 28 tenner.   

Av: Eirik Bjorli

Størrelsen på gaupen varierer mye fra gaupe til gaupe. Forskjellen kan være fra 8 kilo, til 38 kilo! Gaupen utgjør sammen med ulv, brunbjørn og jerv de fire store rovdyrene i Norge.

Gaupen i Norge, holder til i skog, og foretrekker ulent terreng. Litt lenger syd, finnes den også i fjellområder og slettelandskap. Man kan finne gaupe i nesten hele Nord-Europa og Russland, og færre steder i Sør-Europa, Kaukasus, Sentral-Asia og Kina. 

Gaupen kan jakte, og drepe andre dyr, langt større enn seg selv. I Norge er rådyr det mest vanlige byttedyret for gaupen, men mindre pattedyr og fugler blir også spist. De kan også spise husdyr, som sau og tamrein.

Gauper kan bli 20 år gamle. Den har også egne territorier som den vokter, hvis den er alene. Noen av territoriene overlapper, men det er bare under parringstiden i februar – april. De kan få 1 til 4 unger.

Ifølge Artsdatabanken er gaupene i Norge sterkt truet (2021). Det er omtrent 220 reproduksjonsdyktige gauper i Norge. 


Spørsmål:

  1. Hvor mange tenner har gaupen?
  2. Hvor tung kan en gaupe bli?
  3. Når er parringstiden for gaupen?