Abbor

Abborer har små og mange tenner i munnen. Fargen er gjerne brungrønn på ryggen, mer grønn på sidene og buken er kremfarget. 

Av: Martin Elvekrok Stensrud

Ryggfinnene er mørke, og de vertikale mørke stripene på sidene kjennetegner abboren. Buk og gattfinnene har gjerne en dyp, oransje farge. 

Abborer er vanlige å finne utbredt i sjøer, elver og bekker i ferskvann og litt i brakkvann. 

Abborer spiser dyreplankton, ulike bunndyr og småfisk. Store hunner får 80 000 – 300 000 egg. De gyter mellom april og juni på grunnvann. Det er best å fiske de på høsten fordi den forbereder seg til vinteren og er ofte mer aggressiv. 

Spørsmål:

  1. Hvilken farge har buken til fisken?  
  2. Når gyter hunnen og hvor mange egg legger hun? 
  3. Hva spiser de?